Ocena brak

Skutki wyroku

Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011

Wyrok ustalał ostatecznie stan prawny między stronami. Jego konsekwencje to:

  • formalna prawomocność wyroku (stronom nie przysługiwało odwołanie od wyroku)

  • materialna prawomocność wyroku (wyłączała możliwość wniesienia powtórnej skargi w tej samej sprawie, poprzez albo niewyrażenie zgody przez pretora, albo poprzez udzielenie „zarzutu sprawy osądzonej”

  • stanowił tytuł egzekucyjny , a więc był podstawą do przymusowego postępowania wykonawczego.

Podobne prace

Do góry