Ocena brak

Skutki wojny wietnamskiej dla USA

Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012

 • Wojna w Wietnamie była pierwszą przegraną wojną w wymiarze psychicznym w amerykańskiej historii, i jako taka poważnie zachwiała w społeczeństwie amerykańskim pewność siebie i wiarę we własne możliwości.

 • Była drugą co do wielkości wojną w historii USA co do poniesionych wydatków i trzecią co do strat w ludziach.

 • Przez następne dwadzieścia lat w amerykańskiej polityce istniał "syndrom Wietnamu", czyli niechęć do angażowania sił amerykańskich w jakiekolwiek długotrwałe działania zbrojne w krajach Trzeciego Świata.

 • W Stanach Zjednoczonych wojna wywoływała ostre konflikty społeczne.

 • Działania w Wietnamie wymagały powiększenia wielkości armii o dodatkowy milion żołnierzy.

 • Powiększenie zakresu poboru i rosnące straty w Wietnamie prowadziły do masowego uchylania się od obowiązkowej służby wojskowej (ucieczki do Kanady i Meksyku a nawet potajemnie na Kubę). 20 tysięcy osób znalazło się w sytuacji ukrywających się dezerterów, a około tysiąca osadzono w więzieniach.

 • Wśród żołnierzy walczących w Wietnamie szerzyła się narkomania, w 1971 r. liczba wojskowych hospitalizowanych w szpitalach z powodu przedawkowania narkotyków znacznie przewyższała liczbę rannych w walce.

 • Według oficjalnych danych służby medycznej armii USA 30% powracających z Wietnamu weteranów cierpiało na długotrwałe problemy psychiczne PTSD - zespół stresu pourazowego a 20% przejściowo.

 • Zaostrzyły się też konflikty między bogatymi i biednymi warstwami społeczeństwa, jako że poborowi pochodzili w większości z tych ostatnich. Studenci, a więc dzieci bogatszej części społeczeństwa, nie podlegali poborowi do wojska.

 • Brutalnie rozpędzano demonstracje antywojenne. Przypadkiem skrajnym była masakra na uniwersytecie w Kencie, gdzie w 1970 r. Gwardia Narodowa zastrzeliła 4 demonstrujących studentów. Wydarzenia te wstrząsnęły USA.

 • Dochodzenie komisji senackiej USA zakwestionowało rzekomy atak na USS Maddox z 4 sierpnia 1964 r. i ujawniło nowe nieznane wcześniej okoliczności potyczki z 2 sierpnia 1964 r. co postawiło w nowym świetle incydent w zatoce tonkińskiej – oficjalny powód przystąpienia USA do eskalacji działań zbrojnych.

 • Duża część społeczeństwa amerykańskiego doszła do wniosku, że działania wojsk amerykańskich w Wietnamie są nielegalne lub wręcz zbrodnicze. To doprowadziło do ogromnego spadku zaufania do sił zbrojnych i instytucji rządowych. Konflikty te miały wpływ na reorganizację armii amerykańskiej, która została całkowicie uzawodowiona za Nixona i jego następców.

 • Po zakończeniu wojny USA miało ujemny bilans płatniczy- 1971-72; dolar tracił na wartości, a przewaga technologiczna USA nad Japonią i Europą Zachodnią zaczęła maleć.

 • Wydatki wojskowe mimo, że nie były główną przyczyną wojskową, to ograniczały pole manewru, powodowały napięcia w wielu innych dziedzinach życia.

 • Duża rola mediów- dzięki TV ludzie właściwie mogli na bieżąco śledzić działanie wojenne.

 • Wojna, cierpienia, informacje o korupcji, narkomanii i przestępstwach USA wywołały głęboki kryzys zaufania do systemu politycznego USA. Kryzys dotknął przede wszystkim młodą generację. Demonstrowano przeciw wojnie, nie zapisywano się na pobór do wojska. Rozwinął się ruch hipisowski – próbowali budować społeczeństwo utopijne. Anarchizm- jako inspiracja; mistyka Dalekiego Wschodu- narkotyki i inne używki.

 • 1968 USA zaczyna szukać możliwości wyjścia z Wietnamu, co była też elementem kampanii wyborczej Nixona.

 • Społeczeństwo pytało: po co my tam jesteśmy tym abstrakcyjnym Wietnamie, jakie mamy tam interesy, czemu tyle ofiar?

 • Wietnam rozdmuchany przez mass media. W telewizji na żywo relacje.

 • Efektem wewnętrznym wojny wietnamskiej: hipisi, rock, związki młodzieży, Woodstock, dzieci kwiaty.

 • 1696 nowe wybory. Obietnice wycofania Wietnamu.

 • Twórcy wyjścia z Wietnamu H. Kissinger i Nixon.

Podobne prace

Do góry