Ocena brak

Skutki wojny wietnamskiej dla Europy Zachodniej i zimnej wojny

Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012

Na podstawie wytycznych dr. Gelles.

 • Okazało się, że nawet po zdobyciu Wietnamu Pd. Przez Pn. nie nastąpił efekt domina, którego tak się obawiano w USA. Można wysunąć wniosek że nieco to uspokoiło USA. ( wniosek własny).

 • Wojna wietnamska wpłynęła na odprężenie zimno- wojenne lat 70.

 • Détente [czyt. detąt] czyli z francuskiego "odpreżęnie". Tym mianem określono politykę dwóch supermocartsw (i jednocześnie im podległych bloków) w latach 70-ych XX wieku. Detente dot. Tzw. „ doktryny Nixona” mówiącej o ty, że USA nie będzie ponosił wyłącznej odpowiedzialności za obronę innych krajów i nie będzie ich finansował. I na podstawie takich przesłanek zarówno USA jaki i czołowi sojusznicy rozwinęli aktywność mającą na celu ograniczenie wybuchu wojny, zahamowanie wyścigu zbrojeń, zredukowanie wydatków zbrojeniowych oraz wytworzenie sieci wzajemnie korzystnych układów, porozumień, która miałaby krępować ewentualne agresywne działania podejmowane przez blok komunistyczny.

 • Po kryzysie kubańskim (ZSRR chciał zamontować na wyspie wyrzutnie rakiet atomowych) w pierwszej połowie lat 60-ych, który w opinii niektórych był momentem, w którym wybuch III wojny światowej był naprawdę bliski, zaczęło opadać napięcie i USA oraz ZSRR postawiły na trochę inny model polityki, bardziej nastawiony na dialog zamiast pokazywanie siły.

 • Chyba najważniejszym wynikiem takiego ocieplenia stosunków było podpisanie w 1972 roku układu SALT I , a w 1979 roku układu SALT II oraz powstanie KBWE. Jako ciekawostkę można chyba zwrócić uwagę na obecność nurtu "Détente" w kulturze masowej.Polityka odprężenia została zarzucona w początku lat 80-ych, wraz z interwencją radziecką w Afganistanie (1979), a z drugiej strony z dojściem do władzy Renalda Reagana w Stanach.

 • Pani mówiła jeszcze o konflikcie ZSRR a Chiny i zbliżenie się Chin z USA. Ale to nie Europa Zachodnia więc pomijam to…

 • KWBG. Helsinki 22.11. 1972. Przedstawiciele państw europejskich oraz Kanady i USA.( początek obrad) Mówiono o bezpieczeństwie w Europie. Idea dojrzewała dłuższy czas jednak dopiero 1971-1975 można było coś zdziałać. Oczywiście miało na to wpływ złagodzenie wojny w Wietnamie a dodatkowo złagodzenie konfliktu związanego z podziałem Niemiec oraz trudności związane z kryzysem energetyczno-paliwym.

 • Świat kroczył w okres odprężenia i oegzystencji.

 • Podczas obrad wyodrębniono trzy sprawy do uregulowania- bezpieczeństwo, współpraca gospodarcza, oraz w dziedzinie humanitarnej i praw człowieka. Osiągnięto kompromis.

 • Sama konferencja obradowała w trzech fazach : początek lipca 1973- rozmowy ministrów spraw zagranicznych, II wrzesień 1973 do lipca 1975: redagowano dokumenty; ostatnia 30 lipiec/ 1 sierpień 1975 akt końcowy KBWE.

 • Zasady: poszanowanie równości i suwerenności państw i narodów; powstrzymanie się od używania siły; nienaruszalność granic; pokojowe załatwianie sporów; prawa człowieka, wolność.

 • Można powiedzieć, że poza Francją, która na zawsze już straciła kolonie w Indochinach i w sumie prawo głosu tam inne państwa nie były zaangażowane w wojnę. Był to mimo wszystko odległy konflikt. Wpływał on oczywiście na politykę USA a ZSRR, która miała wpływ na wszystkie państwa Europy po obu stronach żelaznej kurtyny. Jednak Europa miała swoje problemy, główne znaczenie wojna miała dla USA.

 • Zimno wojenny spór, po gorącym okresie wietnamskim przygasł.

Podobne prace

Do góry