Ocena brak

Skutki wniesienia skargi do NSA

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Organ przeciwko, któremu została wniesiona skarga powinien odpowiedzieć i przesłać akta sprawy w ciągu 30 dni. Według art. 38: „organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może uwzględnić skargę w całości do dnia wyznaczenia przez Sąd terminu rozprawy” (może to uczynić organ właściwy do uchylenia decyzji na podstawie kpa)-jest tu kilka nieścisłości.

Wniesienie sprawy do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub zawieszenia czynności, sąd może wydać takie postanowienie na wniosek strony lub z mocy prawa, gdy wykonanie spowodowałoby nieodwracalne skutki; szkody. Wstrzymanie następuje także, gdy brak jest wymaganej od organu odpowiedzi i akt sprawy, orzeczenie wydawane jest na podstawie stanu faktycznego, co godzi w zasadę prawdy obiektywnej.

Podobne prace

Do góry