Ocena brak

SKUTKI STRATEGICZNE MIĘDZY FIRMAMI KONKURENCYJNYMI.

Autor /Amber Dodano /20.04.2011

 

Przedsięwzięcia podejmowane w ramach tych aliansów najczęsciej realizowane są z powodeniem Jednak mogą mieć również nieprzewidywalne długookresowe konsekwwencje.

  1. Alianse wspólnej integracji – są znacznie częściej niż inne rodzaje aliansów zrywane przed zakończeniem realizacji projektu. Są one trudne do zarządzania , dlatego rzadko zostają przedłużone (są zawierane na określony czas).Okazują isę na ogół przedsięwzięciami o drugorzędnu\ym znaczeniu i mają ograniczony wpływ na strategie zainteresowanych przedsiębiorestw Nie pociągjaą za sobą ani rozwoju, ani ograniczenai liczby konkurentów.

  2. Alianse pseudo-koncentracji – są bardzoa rzadko zrywane przed zakończeniem projektu. Dosyć często prowadzą do odnowienai porozumień przez tych samych partnerów w zakresie nowego przedsięwzięcia . Dzije się tak głównie z powodu duąych nakładów na inwestycje, które są przeszkodą do wyjścia z aliansu. Ponadto, w większości przypadków żaden z partnerów nie dysponuje wystarczającymi środkami, aby samemu wylansować analogiczny lub podobny produkt.Jednakże w długim okresie ren rodzaj współdziałnai prowadzi do specjalizacji w zakresie części poduktu , który jest powietzony danemu aliantowi , jednocześnie następuje stopniowa utrata umiejętności w zakresie tego, co jest powierzone innym partnerom. Alianse pseudo –koncentracji zmierzają do ograniczenia konkurencji.

  3. Alianse komplementarne – są dość często odnawiane. Często też kończą się podejmowaniem dotychczas wspólnie prowadzonej działalności przez jednego z partnerów. W przypadku tego rodzaju aliansów na ogół jeden z partnerów wzmacnia się kosztem drugiego. Można powiedzieć, że alianse komplementarne zmierzają do osiągnięcia wpływu na funkcjonowanie sektora działalności . W rzeczywistości wzmacniają one konkurencję.

Podobne prace

Do góry