Ocena brak

Skutki prawne wniesienia podania do organu niewłaściwego w sprawie

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Organ niewłaściwy powinien przekazać podanie organowi właściwemu, zawiadamiając wnoszącego podanie-nie ma to ujemnych konsekwencji. Gdy podanie dotyczy kilku spraw właściwych różnym organom, organ w którym wniesiono podanie rozpatruje właściwą sobie sprawę i informuje stronę o potrzebie wniesienia odrębnych podań do innych organów. Gdy po wniesieniu podania do niewłaściwego organu nie da się ustalić właściwego to podlega ono zwróceniu.

Podobne prace

Do góry