Ocena brak

Skutki prawne przywrócenia do pracy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Pracownik mając prawo żądania przywrócenia do pracy może zrezygnować z domagania się ponownego zatrudnienia i poprzestać na dochodzeniu odszkodowania. Uzyskawszy jednak przewrócenie do pracy nie może zaniechać podjęcia pracy nie narażając się na utratę zasądzonego wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Uprawnienie do tego wynagrodzenia ma bowiem charakter warunkowy.

Jest uzależnione od podjęcia pracy przez pracownika przywróconego do pracy. Temu wymaganiu czyni zdolność już samo zgłoszenie przez pracownika w ciągu 7 dni od przywrócenia gotowości do podjęcia pracy. Niedopełnienie tego obowiązku bez usprawiedliwienia pozwala pracodawcy na odmowę ponownego zatrudnienia pracownika.

Podobne prace

Do góry