Ocena brak

Skutki prawne przekształcenia dla spółki przekształconej

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową wspólnicy przekształcanej sp. os. odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstanie przed dniem przekształcenia przez okres 3 lat licząc od tego dnia. Dniem przekształcenia jest dzień wpisu do KRS u spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej. Przykład sp.j. - sp. z o.o.

Podobne prace

Do góry