Ocena brak

Skutki prawne połączenia dla wspólników łączącej się spółki osobowej

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Majątek każdej ze spółek powinien być zarządzany odrębnie przez spółkę przejmującą lub nowo powstałą do momentu zabezpieczenia wierzycieli. Wspólnicy otrzymują udziały lub akcje nowo utworzonej spółki.

Podobne prace

Do góry