Ocena brak

Skutki prawne połączenia dla spółki przejmującej albo nowo zawiązanej

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

W przypadku łączenia się spółek, spółka przejmująca, albo nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (następstwo prawne).

W szczególności na spółce przejmującej lub nowo zawiązanej przechodzą zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się, chyba, że ustalą lub decyzja o udzielenie zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Podobne prace

Do góry