Ocena brak

Skutki ogłoszenia upadłości

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Co do majątku upadłego:

Stosuje się jeżeli jest upadłość z likwidacją:

- upadły traci prawo zarządu majątkiem oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym w skład masy upadłości.

- jeżeli jest upadłość z układem, to zarząd sprawuje zarządca lub sąd.

Co do osoby: .

1) Upadły ma obowiązek wydać syndykowi jeżeli upadłość z likwidacją - cały majątek, wszelkie dokumenty związane z działalnością, księgi

2) Na żądanie syndyka udzielić mu wszelkich informacji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

3) W przypadku gdy jest upadłość z układem to upadły ma obowiązek udostępnić cały majątek zarządcy i dopuścić go do zarządu tego majątku, lub też ma obowiązek uzyskiwania zgody nadzorcy sądowego na czynności związane z zarządem przedsiębiorstwem jeżeli sprawy przekraczają zakres zwykłego zarządu.

Podobne prace

Do góry