Ocena brak

Skutki nazistowskiej propagandy

Autor /alexis Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie ppt Skutki nazistowskiej propagandy

Transkrypt

Wdrażanie demokracji w
powojennych Niemczech
czyli
Skutki nazistowskiej propagandy

 

 

Podział na strefy okupacyjne
 Po

II Wojnie Światowej Niemcy podzielono
na 4 strefy okupacyjne:
 Aliancka:

(Niemcy Zachodnie)

Anglia
Stany

Zjednoczone
Francja
 Radziecka

(Niemcy Wschodnie - granica na
rzece Łaba)

Biała Lista
 Stworzona

przez Aliantów lista osób
będących przeciwnikami nazizmu i
zwolennikami demokracji
 Zawierała nazwiska TYLKO 1500 osób.
 Między

liście.

innymi K. Adenauer znalazł się na owej

Demokracja?
Alianci

w swojej strefie okupacyjnej
prowadzili politykę 4-ch „D”: denazyfikacja,
demilitaryzacja, decentralizacja i
demokratyzacja

Helmut

Schmidt (późniejszy Kanclerz
Niemiec RFN) pytał: „co znaczy
demokracja?”, ponieważ nie znał tego
słowa.

Wyniki badań opinii publicznej w 1948r.
 57%

(a wśród byłych członków partii 65%)
ankietowanych wyrażało pogląd, że
narodowy socjalizm był dobrą ideą tylko
źle zrealizowaną…
 Narodowy socjalizm był negowany przez
65% ludzi z wykształceniem
uniwersyteckim

Wyniki badań opinii publicznej w 1950r.
 Co

dziesiąty obywatel RFN uważał Hitlera
za jednego z najwybitniejszych Niemców,
szczególnie zasłużonych dla kraju
 Przed Hitlerem plasował się Bismarck. Za
Hitlerem Fryderyk Wielki.

Wyniki badań opinii publicznej w 1952r.
 37%

miało dobre mniemanie o Göringu
 24% miało dobre mniemanie o Hitlerze
 15% uważało Goebbelsa za zasłużonego
dla kraju
 3% pozytywnie wyrażało się o Himmlerze
 21% uważało, że za klęskę III Rzeszy
odpowiadają zamachowcy, którzy chcieli
zabić Hitlera. Gdyby nie oni, Hitler na
pewno wygrałby wojnę.

Badania nad polityką
W

1947r. Przeprowadzone badanie wykazało że aż
70% młodych ludzi wykazuje brak zainteresowania
polityką. Było to spowodowane tym, że propaganda
nazistowska najmocniej uderzała właśnie w tę
część społeczeństwa. Panowała powszechna
apatia i niechęć
 43% optowało za systemem wielopartyjnym, 40%
było za rządami jednej partii. Z tego wśród
studentów jedynie 64% opowiadało się za
demokracją
 Tylko 30% Amerykanów w 1949r. uważało, że
Niemcy potrafią rządzić samodzielnie w
demokratyczny sposób.

Próba odbudowania silnej władzy
centralnej
W

1947r. 10% głosów do Landtagu w
Getynberdze zdobyła Partia Niemieckiej Rzeszy,
która zaraz po wyborach zorganizowała
młodzieżówkę pod nazwą Wikingowie.
 Został wniesiony sprzeciw wobec rejestracji
Wikingów (mały sukces wczesnej niemieckiej
demokracji)
 Różni działacze związkowi oraz niektórzy
profesorowie mówili o tym że Niemcy potrzebują
silnej władzy tylko „z odrobiną demokracji”

Podsumowanie
 Wyniki

przedstawionych badań pokazują
jednoznacznie jak silna i skuteczna była
propaganda w III Rzeszy.
 Zakorzenione u młodzieży hasła i sposób
prowadzenia polityki oraz przeżycia wojenne
niezwykle utrudniały odbudowanie Niemiec jako
państwa demokratycznego. Niemcy musieli
nauczyć się polityki.
Odbudowa państwa niemieckiego nie udałaby się
gdyby nie pomoc i wsparcie Aliantów.

Bibliografia
 K.

Jagiełło, Po zmierzchu bogów,
Warszawa, 2005.

Podobne prace

Do góry