Ocena brak

SKUTKI BEZROBOCIA

Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011

 

Bezrobocie jest jednym z najistotniejszych problemów gospodarki narodowej. W naszym kraju mamy do czynienia z masowym i długoterminowym takim zjawiskiem, które powoduje szereg skutków ekonomicznych, polityczno-społecznych i psychologicznych.

 

  • Ekonomiczne:

  • dotyczą osób bezrobotnych do tracą one dochody i jednocześnie środki do życia; spada stopa życiowa

  • dotyczą państwa, bo bezrobotni polegają w takiej sytuacji na pomocy od państwa.

 

  • społeczno – polityczne

  • stratę ponosi całe społeczeństwo i jednocześnie budżet państwa, bo gdyby zatrudniono osoby chcące podjąć pracę, wówczas wyprodukowałyby one określoną liczbę dóbr i usług to aktualny PNB byłby dużo wyższy

 

  • psychologiczne

osobom, które długo pozostają bez pracy obniżają się kwalifikacje i spada motywacja do podjęcia pracy

 

 

Podobne prace

Do góry