Ocena brak

Skuteczność orzeczeń sądowych

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Pojęcie skuteczności orzeczenia sądowego zostało wprowadzone dopie­ro przepisami k.p.c. z 1964 roku. Przyjmuje za W Siedleckim i Z. Świebodą, że pojęcie skuteczności orzeczenia sądowego jest terminem o cha­rakterze technicznym, przyjętym na oznaczenie wszelkich skutków praw­nych, które nie wchodzą bezpośrednio w zakres prawomocności i wykonalności orzeczenia sądowego. O skuteczności orzeczeń sądowych k.p.c. mówi wyraźnie jedynie w odniesieniu do postanowień, stanowiąc, te stają się one skuteczne w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z ich treści, z chwilą ogłoszenia.

Cecha skuteczności przysługuje także wyrokom i nakazom zapłaty z chwilą uzyskania przez nie prawomocności , je­żeli wywołują one inne skutki niż zdolność do ich przymusowego wyko­nania w drodze egzekucji.

Ogólnie skutki te można podzielić na:

bezpośrednie, tzn. takie, które wypływają wprost z treści orzecze­nia sądu i są w nim określone.

uboczne, tzn. takie, o których sentencja orzeczenia sądowego się nie wypowiada.

Podobne prace

Do góry