Ocena brak

Skrócenie kadencji Sejmu

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Konstytucja dopuszcza taką możliwość, choć wiąże się to ze szczególnymi wymaganiami.

Skrócenie kadencji może nastąpić z zastosowaniem dwóch procedur:

1. Może ono wynikać z własnej decyzji Sejmu, tzw samorozwiązalnie.

Uchwałę taką sejm może(musi) podjąć większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów (307). Uchwała taka może być podjęta w każdym czasie i z każdego powodu, jedynym wyjątkiem jest zakaz skrócenia kadencji w okresie obowiązywania jednego ze stanów nadzwyczajnych i w okresie 90 dni po jego zakończeniu.

Pełna decyzja w sprawie samorozwiązania należy do Sejmu, mimo, że oznacza to także zakończenie kadencji Senatu.

2. Skrócenie kadencji może nastąpić mocą decyzji Prezydenta.

W obecnym stanie prawnym rozwiązanie Sejmu może nastąpić tylko w dwóch przypadkach:

  • Obligatoryjnie – w procesie tworzenia rządu – w razie niezdolności Sejmu do wyrażenia wotum zaufania rządowi powołanemu przez Prezydenta

  • Fakultatywnie – w procesie uchwalania ustawy budżetowej – w razie niezdolności izb do jej przyjęcia w okresie 4 m-cy (przez Sejm).

Konstytucja nie stwarza natomiast Prezydentowi żadnej innej możliwości rozwiązania Sejmu. (Dopóki w Sejmie istnieje większość zdolna do wyłonienia lub poparcia rządu oraz do terminowego uchwalenia ustawy budżetowej.

Podobne prace

Do góry