Ocena brak

Skręcenia lekkie

Autor /gregory Dodano /03.12.2013

Po upływie 3 dni od urazu rozpoczyna się naprzemienne ciepłe i zimne kąpiele chorego stawu (ciepła woda o temp. 38-40°C przez 3 minuty, zimna woda o temp. 15-20°C przez 1 minutę). Między kąpielą ogrzewającą a oziębiającą wykonuje się łagodne ruchy czynne w odciążeniu lub samowspomagane uszkodzonego stawu w bezbolesnym zakresie ruchów. Codziennie należy wykonywać 4-5 takich serii zabiegów, po 5 powtórzeń ciepło-zimno, zakończonych opatrunkiem uciskowym i ułożeniem kończyny powyżej poziomu serca.

W okresie pierwszych 7 dni po skręceniu ćwiczenia lecznicze ograniczają się do izometrycznych napięć mięśni unieruchomionej kończyny oraz ćwiczeń sy-nergistycznych, kontralateralnych i ipsilateralnych.

Po upływie tygodnia od urazu wprowadza się ćwiczenia izometryczne prowadzone ręką terapeuty we wszystkich płaszczyznach ruchu uszkodzonego stawu. Po następnych 2 tygodniach od skręcenia podejmuje się kolejno ćwiczenia czynne i stopniowane ćwiczenia oporowe operowanego stawu bez wywoływania bólu. Pełne obciążenie kończyny oraz trening siłowy mięśni odpowiadających za uszkodzony staw podejmuje się po upływie 3-4 tygodni od skręcenia. W tym okresie można podjąć ćwiczenia równoważne, pozwalające na przywrócenie prawidłowej stabilności uszkodzonego stawu.

 

Podobne prace

Do góry