Ocena brak

Sklepienie stopy

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Oprócz wielkiej oporności, jaką ma kościec stopy będący podstawą całego ciała, stopa w związku z jej wysklepieniem jest bardzo sprężysta.

Sklepienie stopy składa się z pięciu podłużnych łuków kostnych zbiegających się ku tyłowi i z łuków poprzecznych. Z łuków podłużnych trzy przyśrodkowe biegną przez trzy kości klinowate i kość łódkowatą do kości skokowej, gdy tymczasem dwa łuki boczne przechodzą przez kość sześcienną do kości piętowej. Stosunki te odzwierciedlają się również w architektonice istoty gąbczastej, Belcczki kostne tworzą dwa układy: układ główny, położony po stronie strzałkowej. Układ główny zwykle dźwiga masę ciała, jest też znacznie mocniejszy od bocznego. Składa się z dwóch pasm beleczek: jednego, który z bloczka kości skokowej dźwigającego masę ciała biegnie od guza kości piętowej, i z pasma drugiego, które łączy trzon kości skokowej z trzema palcami strony piszczelowej, głównie jednak z paluchem. Powyższe linie napięcia biegnące w kierunku największego ciśnienia krzyżują się pod kątem prostym z liniami napięcia biegnącymi w kierunku największego rozciągania. Występują ono tylko w obrębie kości piętowej w postaci łuku wypukłością skierowanego ku dołowi. Układ boczny tylko wyjątkowo dźwiga całą masę ciała.

Podłużne sklepienie stopy jest wzmocnione i ubezpieczone rozcięgnem podeszwowym. mięśniami podeszwowymi stopy, głównie mięśniem piszczelowym tylnym, więzadłami podeszwowymi, a zwłaszcza więzadłem podeszwowym długim oraz więzadłem piętowo--sześciennym podeszwowym.

Sklepienie stopy utworzone jest również przez łuki poprzeczne. W części tylnej śródstopia i przedniej stępu łuk poprzeczny jest całkowity; dalej ku tyłowi są one niekompletne, wklęsłością skierowane ku dołowi i przyśrodkowo. Luki poprzeczne są głównie wzmocnione poprzecznie biegnącymi więzadłami podeszwowymi. mięśniem strzałkowym długim i głową poprzeczną przywodziciela palucha.

Tylną podporę stopy stanowi guz piętowy-; za przednie punkty podparcia sklepienia uważa się na ogół tylko głowy I i V kości śródstopia. Jednakże przy obciążeniu stopy w czasie chodzenia uginają się również głowy kości śródstopia leżące między nimi i stykają się chwilowo z podłożem.

Stopa zarodka nie jest jeszcze wysklepiona, nie ma też wobec tego wyraźnych punktów podpory. Z trzech punktów podpory stopy ostatecznie ukształtowanej zaznacza się tylko punkt odpowiadający głowie kości V śródstopia. U noworodka uwypuklenie podłużne nie jest jeszcze zaznaczone. Co się tyczy wysklepienia poprzecznego, to w czasie wzrastania kość piętowa traci swe położenie odwrócone i osiąga ostatecznie położenie nawrócone, ustawiając się pod kątem do podłoża.

Podobne prace

Do góry