Ocena brak

Składowe kapitału intelektualnego

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Wyróżniamy następujące składowe kapitału intelektualnego:

  1.  
    1. Kapitał ludzki,

    2. Kapitał strukturalny,

    3. Kapitał relacyjny.

 

  1. Kapitał ludzki to zbiorowa zdolność firmy do wydobywania najdoskonalszych rozwiązań z wiedzy jej pracowników. Stanowi źródło innowacji i strategicznej odnowy, dlatego też jest to bardzo ważny składnik kapitału intelektualnego.

 

  1. Kapitał strukturalny to organizacyjne zdolności firmy do spełnienia wymagać rynku. Obejmuje to rutynowo zachodzące procesy w firmie i struktury wspierające, poszukiwanie optymalnej wydajności intelektualnej przez pracowników a co za tym idzie ogólną wydajność handlową.

Pomimo, iż jednostka może mieć wysoki poziom zdolności intelektualnych a organizacja posiada kiepskie systemy i procedury śledzące jej działanie, ogólny kapitał intelektualny nie osiągnie swojego pełnego potencjału.

 

  1. Kapitał relacyjny odnosi się do relacji sieci współpracowników, ich zadowolenia z firmy oraz lojalności wobec niej. Ten rodzaj kapitału obejmuje wiedzę o kanałach rynkowych, relacjach z klientami i dostawcami, powiązaniach przemysłowych i rozsądne zrozumienie wpływu wywieranego przez politykę rządową.

 

Podobne prace

Do góry