Ocena brak

Składowanie śmieci

Autor /Kowal Dodano /31.01.2012

Systemy kanalizacyjne do odprowadzania ścieków były używane już jakieś 5000 lat temu. Zorgani­zowane zbieranie i składowanie śmieci to stosun­kowo nowy wynalazek. We wspólnotach pierwot­nych przenoszono się na inne miejsce, gdy nie można było znieść smrodu bijącego od śmietniska. Lecz gdy człowiek osiedlał się w stałych siedzi­bach, palono wszystko, co tylko się dało, zagrzebując resztę w izolowanych miejscach.
W Wielkiej Brytanii na przykład, składowanie śmieci spoczywało na barkach właściciela posesji aż do 1875 roku, gdy specjalnym aktem prawnym określono zasady regularnego wywożenia odpad­ków i ich składowania.
Najprostszą metodą postępowania z odpadka­mi jest po prostu wyrzucenie ich na wysypisko. Jednak wielkie hałdy śmieci są nieestetyczne, a ich sąsiedztwo jest szkodliwe dla zdrowia. Poza tym w wielu regionach odczuwa się brak wolnych tere­nów, które można by było przeznaczyć na wysypisko, wymagające stosunkowo dużej powierzch­ni. Dlatego preferuje się składowanie kontrolo­wane. Śmieci, po posortowaniu i oddzieleniu wszystkiego co można wykorzystać powtórnie, są mielone, zgniatane a następnie układane warstwa­mi na specjalnie przygotowanym wysypisku. Każ­da z warstw odpadów jest przysypywana warstwą ziemi. Organizmy żyjące w glebie pomagają roz­łożyć śmieci, a ich sprasowanie zapobiega zapa­daniu się powierzchni wysypiska. Co więcej, spra­sowane odpadki zajmują znacznie mniej miejsca, to pozwala na zmniejszenie rozmiarów wysypi­ska. Niestety, technika ta jest dosyć kosztowna.
Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii 9% wszyst­kich odpadków jest składowanych w ten sposób. Niekiedy metodą tą wypełnia się wyrobiska nie­czynnych kopalni odkrywkowych lub kamienio­łomów. Po zakończeniu gromadzenia śmieci i re­kultywacji, wysypiska takie mogą być zamieniane w parki, a w paru miejscach w USA urządzono na nich sztuczne stoki narciarskie.
Dwiema głównymi metodami zmniejszenia objętości zajmowanej przez śmieci są proszkowanie i spalanie. Proszkowanie to proces mechanicz­nym którym odpady są zgniatane i mielone. Duże maszyny proszkujące potrafią przerobić w ciągu godziny do 70 ton śmieci.

Podobne prace

Do góry