Ocena brak

Składniki tożsamości społecznej

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

  • indywidualna identyfikacja z regionem, lokalną społecznością, i kulturą (perspektywa psychologiczna);

  • funkcjonujący w świadomości zbiorowej podział na: my i oni, któremu towarzyszy poczucie odrębności (perspektywa socjologiczna);

  • przypisanie do przestrzeni i miejsc (perspektyw geograficzna);

  • świadomość dziedzictwa kulturowego, rozumienie i odczytywanie znaczeń, symboli (perspektyw etnograficzna);

  • związek zarówno indywidualny, jak i zbiorowy z dziejami danego miejsca, bohaterami, instytucjami historycznymi (perspektywa historyczna);

  • wspólnota gospodarowania, kooperacja i konkurencja międzyregionalna (perspektywa ekonomiczna);

  • istnienie pewnych, szczególnych dla danego obszaru form budownictwa, układu przestrzennego (perspektywa urbanistyczno – architektoniczna).

Podobne prace

Do góry