Ocena brak

Składniki makrootoczenia

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Należy podkreślić, iż makrootoczenie nie jest jednakowe dla firm nawet z tego samego kraju czy regionu. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie analizy dla każdego przedsiębiorstwa osobno. Niejednakowe warunki zewnętrzne wynikają z lokalizacji, branży, sektora. Analiza ma za zadanie umożliwić rozpoznanie przyszłych szans i za­grożeń. Zawsze jednak ostateczne decyzje co do wyboru strategii działania na podsta­wie dokonanej analizy należą do kierownictwa firmy. Ono też w efekcie ocenia ma­krootoczenie i inne czynniki. Sukces rynkowy mogą odnieść tylko te przedsiębiorstwa, które są w stanie właściwie rozpoznać trendy w makrootoczeniu1.

Obecnie skoncentruję się na omówieniu kilku podstawowych składników ma­krootoczenia. Nie należy jednak zapominać, że pomiędzy nimi także zachodzą wza­jemne interakcje, które mogą mieć wzmożony pozytywny lub negatywny wpływ na daną firmę.

 

1 Ph. Kotler, Marketing, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.

Podobne prace

Do góry