Ocena brak

Skład powięzi tarczowej

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Odpowiednio do swego położenia między gruczołem a przylegającymi narządami powięź tarczowa jest niejednolita. Do przodu przechodzi ona i) w blaszkę przedtchawiczą powięzi szyjnej, może więc uchodzić za część tej blaszki. Bocznie łączy się ściśle 2) z łącznotkankową pochewką naczyń szyjnych (vagina carotica). Ku tyłowi zbliża powierzchnię tylną płatów 3) do blaszki przedkręgo-wej powięzi szyjnej za pośrednictwem luźnej warstwy ślizgowej zagardłowej. Powięź tarczowa składa się więc głównie z trzech powyższych składników.

O ile odgraniczenie powięzi tarczowej od torebki gruczołu tarczowego nie nastręcza trudności, o tyle jej granica zewnętrzna jest płynna i nieostra.

Powięź tarczowa jako warstwa przesuwalna. Powięź tarczowa, będąc częścią powięzi szyjnej, tak jak ona umożliwia przesuwanie się tarczycy w ruchach szyi, a zwłaszcza podczas łykania.

Ruchomośćgruczoł tarczowy utraca w warunkach chorobowych, kiedy np. luźna budowa warstwy ślizgowej ulega zniszczeniu. Dla rozróżnienia schorzeń gruczołu tarczowego badanie jego przesuwalności w obrębie powięzi tarczowej ma poważne znaczenie.

Podobne prace

Do góry