Ocena brak

Skład osobowy i struktura grupy społecznej

Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011

 • każda grupa składa się z określonej liczby osób

 • jednostki należą zazwyczaj z własnej woli, czasem z przymusu, np. wojsko

 • uczestnictwo ma charakter pluralistyczny

 • grupa jest zazwyczaj dożywotnia, można ją opuścić lub zostać z niej usuniętym

 • członkowie są w pewny sposób do siebie podobni, np. klub brydżowy – mają podobne zainteresowania

 • istnieje wzór moralny – jest to grupa pewnych cech moralnych, którymi powinien charakteryzować się członek grupy np. prawdomówność, lojalność

 • łamanie norm moralnych może przynieść szkody grupie

 • występuje wzorzec osobowy

 • grupa różni się od kręgu tym, że jej skład jest ustalony, wiadomo kto do niej należy – powoduje to, że grupa ma swą identyczność – mechanizmem powstawania identyczności jest oparty na zasadzie odrębności, która określa cechy jakie muszą posiadać członkowie, aby pozostać w składzie grupy lub być do niej przyjęty

 • egzystencja każdej grupy to ciągła konfrontacja wzorów z rzeczywistością

 • jeżeli jakaś rola jest często wykonywana źle, to jej prestiż spada

 • w grupach dużych pojawia się makrostruktura, zbiorowości i relacje między nimi

 • w makrostrukturze występują elementy nie związane z układem małych grup, są to grupy specyficzne – obsługujące całe zbiorowości i różne instytucje

 • instytucje – występują w ramach wszystkich grup, jest to urządzenie powołane przez grupę, w skład którego wchodzą funkcje, kompetencje, powiązania organizacyjne i wyposażenie materialne, struktura i cele instytucji są bezosobowe

Instytucje pełnią rolę:

 • zaspokajają różnorodne potrzeby

 • zapewniają wykorzystanie czynności pożądanych

 • troszczą się o spoistość grupy

 • system komunikacji – wymiana informacji może mieć charakter nieformalny – ustne komunikowanie

 • system komunikacji ma dwie funkcje:

 1. informacyjno – organizatorski

 2. motywacyjno – inspirujący

 3. wg nasilenia rygoryzmu grupy stawiają różne wymogi, wyróżniamy:

      • grupy ekskluzywne – niewielka liczba członków, trudno się tam dostać, rygorystyczne wymagania

 • grupy inkluzywne – grupa otwarta, ma pewne wymogi, lecz są one bardzo ogólne, by zapewnić identyczność i ustalić granice

 • grupy ograniczone – średni stopień rygoryzmu, zasady odrębności

Struktura grupy społecznej:

 • główne elementy to układ pozycji społecznych i związane z nimi role społeczne

 • pozycja (to miejsce w strukturze grupy jaką zajmuje członek w wyniku podziału zadań)

 • status społeczny (to funkcja związana z realizacją celów jakie stawia sobie grupa

 • rola społeczna – zachowań związanych z określonym statusem, projekcja działań, np. rola ojca

 • pozycja i jej rola – składają się na strukturę – są ze sobą powiązane i ułożone hierarchicznie w zależności od zadań, prestiżu, poważania

 • nie ma uniwersalnego modelu jakiejkolwiek roli społecznej

 • role są impersonalne, gdyż mogą je wykonywać różne osoby, od których wymaga się tych samych zachowań

Podobne prace

Do góry