Ocena brak

Skład mięśnia

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Mięsień składa się przeważnie z dwóch różnych części. Jedną część stanowi kurczliwa masa mięśnia, o żywym zabarwieniu ciemnoczerwonym, zbudowana z włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych; tę część mięśnia nazywamy brzuścem (venter). Część drugą stanowi łącznotkankowe ścięgno (tendo), znajdujące się, jak wyżej wspomniano, na jednym lub na obu końcach mięśnia, które łączy przeważnie mięsień z kośćcem i przenosi na niego pracę mięśnia.

Część początkową mięśnia nazywamy też głową (caput), część końcową — ogonem (cauda). Mięsień rozpoczyna się nieraz dwiema lub kilku głowami, z których każda może mieć własne ścięgno: mówimy o mięśniu dwugłowym (m. biceps). trójgłowym (m. triceps) lub c z w o -rogłowym (m. quadriceps). Tak zbudowane są np. mięsień dwugłowy i trójgłowy ramienia, czy dwugłowy i czworogłowy uda. Również część końcowa, czyli ogon mięśnia, może się składać z dwóch, trzech lub nawet większej liczby ścięgien (m. bicaudatus*, m. tricaudatus*). Zginacze palców np. kończą się czterema ścięgnami dla czterech ostatnich palców.

Podobne prace

Do góry