Ocena brak

Skład kości

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Nazwą kośćca obejmujemy składniki kostne i chrzęstne ustroju wraz z łączącymi je stawami i więzadłami. Kości (ossa) są to mocne i twarde twory barwy białawej, przybierające w zależności od zawartości krwi kolor bardziej żółtawy lub czerwonawy. Kość składa się głównie z tkanki kostnej, nadającej kształt kości, i ze szpiku zawartego wewnątrz kości; poza tym w jej budowie biorą udział inne składniki. I tak na powierzchniach łączących kość z sąsiednimi częściami kostnymi większość ich pokryta jest mniej lub bardziej cienką warstwą chrząstki, inne znowu kości pokryte tu są łącznotkankową powłoką. Pozostała część powierzchni kości otoczona jest cienką i mocną błon-ką. tzw. o kos tną (periosteum). Dłuższe części chrzęstne szkieletu łączące się z częściami kostnymi, np. żebra chrzęstne, objęte są podobną błonką. zwaną ochrzęstną (perichondrium), która jest przedłużeniem okostnej. Innymi składnikami kości są naczynia krwionośne, naczynia chłonne, nerwy i już wyżej wspomniany szpik, czerwony i żółty, wraz z delikatną, włóknistą błonką, śródkościem. czyli wy ściółką jam szpikowych (endosteum; endon = wewnątrz), która obejmuje szpik i jest odpowiednikiem okostnej.

Kości, którymi posługujemy się najczęściej w nauce anatomii, są zwykle wpierw poddane maceracji, następnie zaś odtłuszczeniu. Maceracja kości polega na działaniu bakterii wywołujących gnicie. Rozkładają one i niszczą wszystkie miękkie części kości, zarówno przylegające do niej z zewnątrz, a więc: mięśnie, więzadła, chrząstki i okost-ną, jak i znajdujące się wewnątrz kości. Wymacerowana kość w przeciwieństwie do kości świeżej pozbawiona jest więc komórek kostnych, a widoczne są tylko jamki kostne, wT których komórki spoczywały. Kość pozbawiona jest również naczyń krwionośnych, chłonnych i nerwów, a zachowane są tylko kanaliki, przez które one przebiegały. Po usunięciu tłuszczu zawartego w szpiku otrzymuje się kość czystą, suchą i łatwą do manipulowania, która składa się teraz już tylko z istoty podstawowej (osseiny) oraz soli mineralnych.

Podobne prace

Do góry