Ocena brak

Skład i zadania Trybunału Stanu

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Art. 199 K.

1). Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, 2 z - ców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu.

Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków TS powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego.

2). Przewodniczącym TS jest I Prezes Sądu Najwyższego.

3). Członkowie TS w sprawowaniu funkcji sędziego TS są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Przewodniczącym TS jest z urzędu I Prezes Sądu Najwyższego.

Cały skład TS jest wybierany przez Sejm spoza grana posłów i senatorów na okres jego kadencji, z tym że zachowują swoje kompetencje do czasu wyboru nowego składu Trybunału.

W przypadku skrócenia kadencji Sejmu, jednoczesnemu skróceniu ulega kadencja TS.

Funkcja członka TS ma charakter honorowy, a więc jest sprawowana nieodpłatnie.

Osoby wchodzące w skład TS są w sprawowaniu funkcji sędziowskich niezawisłe i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Członkom TS przysługuje też immunitet i nietykalność.

Członkowie TS wykonują równocześnie pracę zawodową w innym miejscu i w tym charakterze nie przysługują im bezpośrednie gwarancje niezawisłości.

Zadaniem TS jest orzekanie, czy konkretne czyny wskazanych osób stanowiły naruszenie prawa, ale również w niektórych sytuacjach TS działa jako sąd karny.

Za naruszenie Konstytucji lub ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem – odpowiedzialność konstytucyjną przed TS ponoszą m.in.: Prezydent RP, członkowie RM, Prezes NBP, Prezes NIK, członkowie KRRiT.

Podobne prace

Do góry