Ocena brak

Skład chemiczny jąderka

Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011

Jądcrko zawiera prawie 20% całkowitej ilości jądrowego RNA. Badania histochemiczne wykazały, że białka jąderka są niejednorodne, występują w nim zarówno białka kwaśne, jak i zasadowe. Część białek zasadowych jąderka to histony; duża część ma charakter podobny do białek rybosomalnych. Istnieje funkcjonalna zależność między jąderkiem a zawartością RNA w cytoplazmie komórki . Wyłączenie funkcj i jąderka powoduje wyraźne zmniejszenie się zawartości RNA w błonach szorstkich. Uważa się, że jąderko ma związek z syntezą rybosomów. Około 80% całkowitego RNA jąderkowego jest identyczne z kwłasem rybonukleinowym rybosomalnym zarówno pod względem wielkości cząsteczki , stałych sedymentacji , jak i składu zasad purynowych. W jąderku stwierdzono poza tym wysoką zawartość tRNA (do 50% całkowitej ilości tego kwasu). Jąderku przypisuje siętakże czynność magazynowania syntetyzowanego poza jąderkiem mRNA.

Podobne prace

Do góry