Ocena brak

Skład chemiczny atmosfery ziemskiej

Autor /Czesiek Dodano /27.05.2011

Atmosfera ziemska jest mieszaniną gazów zwanych powietrzem atmosferycz­nym oraz zawieszonych w nim cząstek stałych i ciekłych zwanych aerozolami. W składzie powietrza atmosferycznego wyróżniamy składniki stale, tzn. zachowujące stały udział w objętości atmosfery i składniki zmienne, tj. takie, których ilość może być różna w zależności od czasu i badanej przestrzeni. Stale składniki atmosfery to:

azot - zajmujący 78,09% objętości powietrza,

tlen - 20,95% objętości powietrza,

inne gazy, w tym szlachetne (argon, hel, krypton, ksenon, neon, wo­dór) tworzące ogółem ok. 1% objętości powietrza. Zmienne składniki atmosfery to:

para wodna - występuje przede wszystkim w dolnej części atmosfery do wysokości 10 km. Jej zawartość zmienia się w zależności od miejsca i pory roku, np. nad obszarami morskimi może osiągać ok. 3,8 - 4,1%. Średnia zawartość pary wodnej w powietrzu wynosi 0,2 - 2,5%

dwutlenek węgla (COz) - średnio w atmosferze zajmuje 0,03% objęto­ści, lecz w ostatnim wieku notuje się stały wzrost jego udziału, co wynika z tworzenia się tego gazu przy spalaniu paliw kopalnych. Dwu­tlenek węgla przepuszcza krótkofalowe promieniowanie Słońca, lecz zatrzymuje długofalowe promieniowanie powierzchni Ziemi, przez co powoduje wzrost temperatury. Dwutlenek węgla pochłaniany jest przez rośliny w procesie fotosyntezy, gdyż jest niezbędny do wzrostu masy organicznej roślin.

ozon - skoncentrowany głównie na wysokości 20 - 30 km. Tworzy warstwę ochronną dla organizmów żywych, gdyż zatrzymuje pro­mieniowanie ultrafioletowe. W ostatnim czasie zaobserwowano roz­rzedzenie ozonu nad niektórymi obszarami Ziemi. Są to tzw. „dziu­ry ozonowe" powstające w wyniku uwalniania się chloru, który wchodzi w reakcję chemiczną z tlenem, co niszczy ozon.

aerozole - pyłki roślin, bakterie, cząsteczki soli, kryształki lodu i soli morskiej, pyły wulkaniczne i przemysłowe. Występują w przyziemnej części atmosfery. Ich zawartość systematycznie rośnie.

Podobne prace

Do góry