Ocena brak

Skierniewice

Autor /lenny Dodano /15.01.2013

Miasto na Równinie Lowicko-Błońskiej, nad Skierniewką. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Instytut Warzywnictwa, Zakład Genetyki PAN. Węzeł kolejowy. 48 tys. mieszkańców.
Najstarsza wzmianka pochodzi z 1359, kiedy Skierniewice należały do dóbr arcy
biskupich. Lokację miasta potwierdził w 1463 Kazimierz Jagiellończyk. W XIV-XIX w. rozwój sukiennictwa. Od 1814 wchodzi­ło w skład księstwa łowickiego. Dawny pałac arcybiskupa stał się letnią rezydencją ks. Konstantego, a następnie carów rosyjskich. Pałac zbudowano w 1610-17, skrzydła i kaplica w 1780 (projektował E. Schroeger), park w stylu krajobrazowym z poł. XIX w. W Skierniewicach urodził się pułkownik Jan Kozietulski (178-1821). W 1920 pałac i fol­wark przejęte przez warszawską SGGW. 1975-98 stolica województwa. W 1845 uruchomiono kolej warszawsko-wiedeńską. Obecny dworzec w Skierniewi­cach, został wybudowany wg projektu Jana Heuricha (seniora), a jego otwarcie nastą­piło 28 VI 1874. Zbudowano go z czerwo­nej licowej cegły w stylu neogotyckim na­wiązującym do średniowiecznych form ar­chitektury obronnej (gotyk angielski). Budy­nek charakteryzuje się dużą kubaturą i bo­gatą dekoracją architektoniczną, tak ze­wnętrzną (specjalnie wypalana cegła) jak i wewnętrzną (malowane i złocone sztuka­terie, ozdobne kolumny). Trwająca od 1991 rekonstrukcja obiektu została ukończona w 2003. Budynek odrestaurowano wg projek­tu Iwony i Zbigniewa Pieśniak. Budynek zo­stał laureatem konkursu Ministra Kultury-
„Zadbany Zabytek A.D. 2004".
W 1893 na peronie wybudowano drew­nianą wiatę na żeliwnych kolumnach (ist­nieje do dziś).

Podobne prace

Do góry