Ocena brak

Skarga pauliańska (działanie na szkodę wierzycieli)

Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011

    Skarga pauliańska (actio Pauliana) powstała w czasach justyniańskich. Dotyczyła działania na szkodę wierzycieli przez dłużnika, który specjalnie umniejszał swój majątek aby wierzyciele nie mogli wyegzekwować swoich należności. Skarga ta miła zastosowanie wobec osób które odniosły korzyści na skutek defraudacji majątku, jakiej dopuszczał się dłużnik.

    Pozwany, który odpłatnie otrzymał korzyść odpowiadał tylko wtedy gdy wiedział że dłużnik przez takie działanie działa na szkodę wierzycieli. Kto otrzymał przysporzenie nieodpłatnie, zawsze ponosił odpowiedzialność, nawet gdy był tego faktu nieświadomy.

Podobne prace

Do góry