Ocena brak

Skarga na czynności egzekucyjne

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Krąg uprawnionych na złożenia skargi na czynności dokonane w trakcie postępowania egzekucyjnego jest szerszy jak przy innych środkach prawnych. Skarga jest odformalizowanym środkiem. Może ją złożyć każdy kto na wskutek postępowania poniósł uszczerbek. Skarga nie wstrzymuje egzekucji, lecz organ w uzasadnionych przypadkach może ją wstrzymać. Ustawa nie zawiera terminu na wniesienie skargi. Zasadne jest twierdzenie, że skargi można wnosić w trakcie postępowania. Organ po rozpatrzeniu skargi wydaje postanowienie, na które przysługuje zażalenie.

Podobne prace

Do góry