Ocena brak

Skarga na akty prawa miejscowego

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Kompetencje do stanowienia prawa miejscowego mają samorządy wszystkich szczebli a zatem samorząd województwa, powiatowy, gminny. Na mocy ustaw samorządowych organy stanowiące j.s.t stanowią akty prawa miejscowego: np. statuty, zasady gospodarowania mieniem, zasady i tryb korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawy szczególne mogą zawierać delegacje do stanowienia przez organy j.s.t. przepisów prawa miejscowego.

Przesłanką dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na akty prawa miejscowego jest wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa.

Podobne prace

Do góry