Ocena brak

Skały osadowe

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Skały osadowe mogą powstawać w bardzo różnorodnych warunkach, w wyniku działania różnych procesów. Ze względu na odmienny sposób powstawania, skały osadowe dzielimy na trzy grupy:

okruchowe - powstające z okruchów skał starszych (już istniejących) mszczonych przez procesy zewnętrzne. W pierwszej fazie powstawania wszystkie skały okruchowe są luźne, później mogą zostać spojone lepiszczem i stać się skałami zwięzłymi. Wielkość okruchów budują­cych skały może być różna.

Taką samą wielkość ziaren jak muły ma less, zbudowany z pyłu kwar­cowego z otoczkami węglanu wapnia, będący skałą słabo zwięzłą.

organogeniczne - powstałe z nagromadzenia szczątków zwierzęcych lub roślinnych. Ze szkieletów i muszli obumarłych organizmów mor­skich powstały wapienie, np. z muszli małży i ślimaków - wapień muszlowy, z koralowców - wapień koralowy, z otwomic i szczątków glonów - kreda.

Rozkład substancji roślinnej bez dostępu powietrza (proces uwęglania) doprowadził do powstania: torfu - z mchu i roślin bagiennych, węgla kamiennego i brunatnego - z drzewiastych roślin paprotnikowych. Pochodzenia organicznego są także mieszaniny węglowodorów - ropa naftowa, gaz ziemny, wosk ziemny, asfalt.

chemiczne - tworzące się w wyniku procesu wytrącania związków chemicznych z wody. Proces ten zachodzi intensywnie w warunkach dużego parowania. Z wody morskiej wytrącają się kolejno: gips, an­hydryt, sól kamienna, sól potasowa. Z wody nasyconej węglanem wapnia wytrącają się w jaskiniach nacieki wapienne - trawertyny. Skałą pochodzenia chemicznego jest również siarka, osadzana w szcze­linach z wyziewów wulkanicznych lub powstająca z przemiany gipsu w siarkowodór a następnie w siarkę - proces ten zachodzi pod wpływem bakterii.

Podobne prace

Do góry