Ocena brak

Skały magmowe

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Skały magmowe powstają w wyniku krzepnięcia magmy, czyli gorącego stopu krzemianów występującego w płaszczu górnym i lokalnie w skorupie ziemskiej. W magmie znajdują się również gazy - dwutlenek węgla, chlor, para wodna. Magma po wydostaniu się na powierzchnię Ziemi pozbawiona jest większości składników lotnych i nazywana jest lawą. W zależności od miejsca krzepnięcia, a tym samym różnych warunków krystalizacji mine­rałów, wyróżniamy skały:

głębinowe - powstające pod powierzchnią ziemi, gdzie magma stygnie wolno, a znajdujące się w niej minerały krystalizują się w widoczne gołym okiem kryształy - budowa jawnokrystaliczna. Jeśli magma zawiera ponad 60% krzemionki, powstaje z niej skała kwaśna (np. granit), przy mniejszej zawartości krzemionki - skała obojętna (np. sjenit, dioryt, gabro). Natomiast gdy zawartość krzemionki w magmie jest niewielka, powstają skały zasadowe (np. perydotyt).

wylewne - zastygające na powierzchni ziemi. Proces krystalizacji minerałów w związku z szybkim krzepnięciem lawy zachodzi gwał­townie. Dlatego skały wylewne maja budowę skrytokrystaliczną. W zależności od składu chemicznego mogą być kwaśne (np. riolit), obojętne (bazalt, melafir, andezyt) lub zasadowe (bazalt oliwinowy). Skały wylewne mogą mieć również budowę porfirową, powstającą gdy proces krystalizacji rozpoczął się pod powierzchnią ziemi - wy­raźne kryształy, a zakończył na jej powierzchni - masa drobnokrysta-liczna, tzw. ciasto skalne. Budową porfirową charakteryzuje się andezyt i porfir.

żyłowe - powstające w szczelinach skał już istniejących. Mają naj­częściej budowę jawnokrystaliczna, np. pegmatyt będący skałą kwaśną. Skały magmowe mają przede wszystkim zastosowanie w budownictwie, w tym również w budownictwie drogowym.

Podobne prace

Do góry