Ocena brak

Sit skupiony

Autor /Dezyderiusz Dodano /24.02.2012

 

Wygląd: roślina trwała, wysokości do 75 cm, niekiedy wyższa, lekko szarozielona, gęstodarniowa. Łodyga wzniesiona, obła, żeberkowana wypełniona rdzeniem, tylko z jednym liściem wyrastającym ponad kwiatostan, u podstawy z żółtawobrązowymi, tępo zakończonymi pochwami.

Kwiatostan pozornie boczny, zbity lub prawie kulisty i wielokwiatowy. 6 działek okwiatu jednakowej wielkości, długozaost-rzonych, brązowawych i z wąskim skórzastym brzeżkiem, nieco dłuższych od owocu. Przeważnie tylko 3 pręciki. 3 wzniesione czerwone znamiona.

Torebka trójkanciasta, u góry rozszerzona i nieco zagłębiona. Jaskrawobrą-zowa szyjka słupka w zagłębieniu torebki. Nasiona małe, jasnoczerwonobrązowe.

Okres kwitnienia: od maja do czerwca.  

Siedlisko: miejsca wilgotne, bezwapienne.

Rozmieszczenie: prawie w całej Europie.

Podobne prace

Do góry