Ocena brak

Siódmy kręg szyjny

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Ostatni, siódmy kręg szyjny, czyli tzw. kręg wystający (vertebra prominens), budową swą zbliża się do kręgów piersiowych. Jako kręg przejściowy między szyjnym a piersiowym odcinkiem kręgosłupa zatraca on niektóre właściwości kręgów szyjnych, a zyskuje inne — kręgów piersiowych. Trzon jego jest znacznie większy niż pozostałych kręgów szyjnych i czasami dźwiga bocznie na swym dolnym brzegu małą niekompletną powierzchnię stawową dla głowy pierwszego żebra. Wyrostek kolczysty jest nie podzielony i długi w przeciwieństwie do dwudzielnych i krótkich wyrostków pozostałych kręgów; wskutek tego, jak również wskutek swego położenia w przejściu krzywizny szyjnej w piersiową (p. dalej), koniec jego uwypukla się guzkowato pod skórą grzbietu. Podczas wymacywania wyrostków kolczystych od czaszki ku dołowi jest on przeważnie pierwszym wyraźnie wyczuwalnym. Wystaje on podczas zgięcia głowy do przodu, skąd też pochodzi jego nazwa. Wyrostki poprzeczne są znacznej wielkości; ich listewka tylna jest duża, natomiast przednia jest mała i słabo zaznaczona. Otwór wyrostków poprzecznych zwykle jest mniejszy od innych, choć może być i tej samej wielkości, często asymetryczny, nieraz podwójny, niekiedy w ogóle nie występuje. Tylko wyjątkowo jest on miejscem przejścia tętnicy kręgowej, częściej żyły (jeśli występuje podwójnie), zwykle natomiast i tętnica, i żyła kręgowa biegną do przodu od wyrostka poprzecznego, a nie przez otwór. Czasem listewka przednia jest silnie rozwinięta, oddziela się od kręgu i występuje samodzielnie jako żebro szyjne.

Podobne prace

Do góry