Ocena brak

Siodlarka

Autor /Eligiusz Dodano /27.01.2012

Wygląd: długość 2-3 cm. Kształtem ciała przypomina śpieszka cieplarnianego, należy jednak do odrębnej rodziny siodlarkowatych (Ephippigeridae). Charakterystyczne dla niej jest silne uwypuklenie w tylnej części krępego przedplecza. Skrzydła całkowicie uwstecznione.  

Środowisko: ciepłe i suche stanowiska na stepach i murawach kserotermicznych.

Występowanie: w środkowej Europie tylko w niektórych rejonach; częstsza w zachodniej i południowej Europie. Cały zasięg tego gatunku sięga przez południowe obszary Rosji i Ukrainy daleko na wschód.

Liczebność: na południu Polski dość pospolita.

Rozród: latem można usłyszeć ćwierkanie obu płci, Zaloty i rozmnażanie podobnie jak u pasikonika zielonego.

Uwagi: siodlarka uważana jest za relikt okresu ciepłego, który nastąpił po epoce zlodowaceń. Za taki relikt uważana jest również bardzo rzadka siodlarka stepowa* (E. vittoni), którą spotyka się w południowoniemieckich winnicach.

Podobne prace

Do góry