Ocena brak

SINGAPUR - walki 1942 r.

Autor /xyz Dodano /01.03.2011

Główna baza brytyjskiej Floty Wschodniej, budowana od 1923 r. na wyspie oddzielonej cieśniną Jo­hore o szerokości 1,2 km od Półwy­spu Malajskiego, została oddana do użytku w 1938 r. Do jej obrony przeznaczono 13 baterii artylerii na-brzeżnej kal. od 152 mm do 381 mm, które mogły prowadzić ogień zarówno w stronę otwartego morza, jak i lądu; ponieważ jednak zakładano, że będą zwalczać okręty, nie przygotowano pocisków odłam­kowych, burzących, do niszczenia siły żywej wroga. 7 lutego 19142 r. oddziały japoń­skiej 25 armii dowodzone przez gen. Tomoyuki *Yamashitę pode­szły na brzeg cieśniny Johore. W twierdzy znajdowało się ok. 70 tys. żołnierzy brytyjskich, austra­lijskich, hinduskich i malajskich, którzy wycofali się z Półwyspu Ma­lajskiego przed nacierającymi z pół­nocy wojskami japońskimi.

Dowód­ca gen. Arthur *Percival podzielił wyspę na trzy sektory obrony. Do walki w sektorze południowym wy­znaczył trzy brygady ochotników; zachodniego miały bronić australij­ska 8 dywizja (dwie brygady) i hin­duska 44 brygada piechoty; północ­nego - III korpus, w skład którego weszła hinduska 11 dywizja obej­mująca również pozostałości hindu­skiej 9 dywizji (2 brygady). Tuż przed japońskim atakiem garnizon wzmocniła brytyjska 18 dywizja.

Plan przewidujący rozciągnięcie sił wzdłuż całej linii brzegowej (112 km) osłabił obronę. Morale i poziom dyscypliny żołnierzy alianckich były niskie. Obrońcy nie potrafili stawić skutecznego oporu Japończykom, którzy w nocy z 8 na 9 lutego sforsowali cieśninę, 11 lu­tego dotarli do kluczowego węzła drogowego Bukit Timah i 15 lutego opanowali całe miasto; dopuścili się morderstw na ludności cywilnej i rannych żołnierzach. W czasie obrony miasta zginęło ok. 10 tys. żołnierzy i ludności cywilnej, do niewoli dostało się 16 tys. żołnierzy brytyjskich, 14 tys. australijskich i 32 tys. hinduskich i malajskich.

W czasie oblężenia Singapuru 1714 żołnierzy japońskich zostało zabi­tych, 3378 rannych (w czasie całej kampanii malajskiej łącznie ok. 10 tys. żołnierzy). Opanowanie Sin­gapuru dało Japończykom bazę morską w ważnym punkcie strate­gicznym.

Podobne prace

Do góry