Ocena brak

SIŁA WYŻSZA A PRZYPADEK ZWYKŁY

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Odpowiedzialność za siłą wyższą i przypadek.

Nie odpowiadał dłużnik za niewykonanie zobowiązania spowodowane siłę wyższą vis maior (siła powodująca szkodę, której nie można się oprzeć – nie odpowiadał) lub przypadkiem losowym casus fortuitus (nieprzewidywalny skutek ale nie siły wyższej – odpowiedzialność obiektywna – w przypadkach custodia –zobowiązania do szczególnego strzeżenia rzeczy).

W źródłach rzymskich przytacza się różne przypadki zdarzeń, którym, słabość ludzka nie może się oprzeć, takich jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, rozbicie statku, napad piratów, naturalna śmierć niewolników i zwierząt.

Przypadek zwykły - nieprzewidywalny skutek ale nie siły wyższej.

Podobne prace

Do góry