Ocena brak

Siła oddziaływania dostawców

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Czynniki wpływające na siłę oddziaływania dostawców stanowią analogię do wymienionych powyżej - budujących pozycję odbiorców. Grupa dostawców dysponuje siłą, gdy:

  • jest bardziej skoncentrowana niż sektor odbiorców,

  • istnieje niewielka liczba obecnych i potencjalnych substytutów,

  • dostawcy sprzedają wyroby wielu nabywcom z różnych sektorów,

  • wybór dostawcy i jego produktu stanowi kluczowy czynnik sukcesu nabywcy,

  • produkty są zróżnicowane, co w znacznym stopniu uniemożliwia nabywcy zmianę dostawcy,

  • ze strony dostawcy istnieje groźba integracji „w przód”, czyli podjęcia przez niego produkcji wyrobu finalnego, przejęcia kanałów dystrybucji czy stworzenia własnej sieci sprzedaży.

Analizując atrakcyjność sektora pod kątem zależności dostawcy - nabywcy nie można także zapominać o wpływie państwa na siłę przetargową zarówno jednej jak i drugiej strony. W wielu sektorach, zwłaszcza w obszarze zamówień publicznych, pań­stwo jest jedynym lub jednym z nielicznych nabywców. Poprzez odpowiednie regulacje prawne, celne itp. może się także stać dostawcą - monopolistą, od którego zależy kon­dycja ekonomiczna wielu rozproszonych odbiorców. Państwo więc nadal jest istotnym elementem gry rynkowej nie tylko poprzez narzucanie barier wejścia lub wyjścia, ale również jako czynny jej uczestnik.

Podobne prace

Do góry