Ocena brak

Siedem tez wyjaśniających, dlaczego ludzie nie angażują się w politykę rządzenia swoim państwem

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

 1. Jednostki są mniej skłonne do angażowania się w politykę, jeśli nagrodom związanym w ich przekonaniu z zaangażowaniem politycznym przypisują mniejszą wartość niż nagrodom związanym z innymi rodzajami działalności.

 2. Jednostki są mniej skłonne do angażowania się w politykę, jeśli uważają, że stojące przed nimi możliwości nie różnią się istotnie, a w konsekwencji – że ich działanie nie ma znaczenia

 3. Jednostki są mniej skłonne do angażowania się w politykę, jeśli uważają, że ich działanie nie ma znaczenia, ponieważ i tak nie mogą w znaczący sposób zmienić wyniku

 4. Jednostki są mniej skłonne do angażowania się w politykę, jeśli uważają, że wynik będzie względnie korzystny dla nich bez ich zaangażowania

 5. Jednostki są mniej skłonne do angażowania się w politykę, jeśli uważają, że ich wiedza jest zbyt ograniczona, aby pozwalała im na efektywne uczestnictwo

 6. Im większe przeszkody na drodze jednostki do polityki, tym mniejsze prawdopodobieństwo jej zaangażowania

 7. Jednostki są mniej skłonne do angażowania się w politykę, jeśli żadna osoba ani grupa się nie zmobilizuje ich do tego

Jednostki bardziej skłonne do angażowania się w politykę, jeśli odwrócimy znaczenie powyższych punktów.

Poziom aktywności politycznej ma tendencję do wzrostu wśród:

 • osób bardziej wykształconych

 • mężczyzn

 • osób o wyższym statusie socjoekonomicznym

 • osób starszych

 • kadry zarządzającej, specjalistów i innych pracowników umysłowych

Podobne prace

Do góry