Ocena brak

Sieczkarnia

Autor /marecki Dodano /08.03.2013

Sieczkarnia — maszyna do cięcia słomyi siana przed skarmianiem, oraz do cięcia słomyna długą sieczkę na ściółkę lub zielonek na kiszonkęi do spasania na zielono.S i e c z k a r n i a b ę b n o w a ma noże umocowanena bębnie zaklinowanym na osi ustawionejprostopadle do kierunku ruchu słomy.Ostrza noży mają kształt łuku, dlatego przecinająsłomę z jednakową prędkością na całej długościostrza (w przeciwieństwie do noży sieczkarń toporowych),co zapewnia równomierny opór cięcia.W Polsce produkowane są sieczkarnie bębnoweHV-260, SBM-400, SBM-1, 2 o napędzie silnikowym.S i e c z k a r n i a t o p o r o w a ma noże przymocowanedo ramion koła zamachowego; słomęwkłada się do koryta i wprowadza między dwazębate wałki zasilające, które podają ją do gardzielipod działanie noży. U nas produkowane sąsieczkarnie toporowe K-3, BW-2, sieczkarniesilosowe z wydmuchem RSS-6, z napędem kieratowo-silnikowym lub silnikowym.G a r d z i e l s i e c z k a r n i — odlew w kształcieprostokąta; w odlewie tym umieszczone sąwałki zasilające. Do krawędzi gardzieli przykręconyjest stalowy płaskownik — stolnica, któraz ruchomymi krawędziami noży sieczkarni tworzynożyce tnące słomę itp.

Podobne prace

Do góry