Ocena brak

Sieć rzeczna Polski

Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011

Prawie cała Polska znajduje się w zlewisku Morza Bałtyckiego, w dorzeczach dwóch głównych rzek - Wisły i Odry, a też w dorzeczu Niemna i rzek przymorza.

W niewielkim stopniu (3%) polska należy tez do zlewiska:

- Morza Północnego - rzeka Izera (góry Izerskie) i rzeka Orlica (góry Orlickie) , które wpadają do Łaby

- Morza Czarnego - rzeka Orawa, która wpada do Wagi, a ta z kolei do Dunaju, rzeka Strwiąż, która wpada do Dniestru

Obszar zlewiska Morza Czarnego i Morza Północnego jest oddzielony od zlewiska Morza Bałtyckiego głównym działem europejskim, natomiast dorzecze Wisły dzieli od dorzecza Odry dział wodny I rzędu.

Charakterystyczna cecha obu dorzeczy jest asymetria. Stosunek lewej części do prawej w dorzeczu Wisły wynosi 27:73, a w dorzeczu Odry 30:70. Związane jest to z nachyleniem terenu w kierunku północnym i północno-zachodnim oraz z kształtowaniem się rzeźby terenu w okresie zlodowaceń, kiedy to powstały pradoliny, którymi odpływały wody z lodowca, jak i wody rzek płynących z południa. Jest to przyczyna zygzakowego przebiegu rzek polskich.

WISŁA - długość: 1047 km, jej źródło znajduje się na Baraniej Górze w Beskidzie Śląskim, największe dopływy: Dunajec, San, Wieprz, Bug, Drwęca

Uchodzi do morza delta, czyli wieloma ramionami.

ODRA - długość: 854 km, jej źródło znajduje się w Czechach w Górach Oderskich, największe dopływy: Warta, Noteć

Większe rzeki Polski:

- Wisła - San - Pilica - Narew - Bug - Odra - Bóbr -Nysa Łużycka - Warta - Noteć

Ustrój zasilania:

- bezpośredni - deszczowy

- pośredni - roztopy śnieżne

Wysokie stany wód (wyżówki):

- wiosna (niziny)

- lato (góry)

Niskie stany wód (niżówki):

- jesień, zima (góry)

- lato (niziny)

W czasie zimy rzeki ulegają zlodzeniu.

Podobne prace

Do góry