Ocena brak

SIEĆ PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

Sieć poradni w znaczący sposób decyduje o dostępności pomocy. Na terenie Polski, w zdecydowanej większości powiatów, funkcjonowała przynajmniej jedna publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, a na obszarze wielu powiatów działało ich kilka. Ogółem było 557 publicznych poradni, w tej liczbie znajdowało się również 21 poradni specjalistycznych w 8 województwach.

Działalność poradni specjalistycznych skoncentrowana była na specyficznym, jednorodnym charakterze problemów, z uwzględnieniem potrzeb środowiska, a mianowicie na:

  • poradnictwie rodzinnym i wspomaganiu wychowawczej funkcji rodziny,

  • wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do 7 roku życia,

  • udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzinom,

  • udzielaniu pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dorastania,

  • udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami,

  • profilaktyce problemowej, w tym profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży.

Podobne prace

Do góry