Ocena brak

Sieć mniejsza żołądka

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Sieć mniejsza (omentum minus). Jeżeli pociągniemy wątrobę ku górze a żołądek ku dołowi, między obu tymi narządami uwidoczni się zdwojenie otrzewnej, tzw. sieć mniejsza. Stanowi ona odcinek tylny krezki brzusznej. Mniejszą, dolną część sieci mniejszej nazywamy więzadłem wątrobno-dwunastniczym (ligamentum hepatoduodenale) > biegnącym z dolnej powierzchni wątroby do górnej części dwunastnicy; obejmuje ono przewód żółciowy wspólny, tętnicę wątrobną, żyłę wrotną, naczynia chłonne i splot współczulny. Większa, górna część sieci mniejszej w przedłużeniu poprzedniej tworzy więzaclło wątrobno-żołądkowe (ligamentum hepatogastricum) rozpięte między dolną powierzchnią wątroby a krzywizną żołądka mniejszą i częścią brzuszną przełyku. Odcinek dolny więzadła wątrobno-żołądkowego łączący sic bezpośrednio z więzadłem wątrobno-dwunastniczym jest szczególnie wiotki (pars flaccida); prześwieca przezeń płat ogoniasty wątroby i guz sieciowy trzustki; pozostały odcinek górny ma bardziej zbite utkanie (pars densa).

Podobne prace

Do góry