Ocena brak

Sieć mniejsza otrzewnej

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Sieć mniejsza (omentum minus) pochodzi z tylnego odcinka krezki brzusznej i po ukończonym rozwoju ustawia się czołowo. Jest ona rozpięta w postaci podwójnej blaszki otrzewnej między powierzchnią dolną wątroby (częścią tylną dołu strzałkowego lewego i wnęką wątroby, p. dalej) a częścią brzuszną przełyku, krzywizną żołądka mniejszą oraz częścią górną dwunastnicy. Blaszka przednia sieci mniejszej kieruje się dalej na przednią powierzchnię wymienionych narządów, blaszka tylna na ich powierzchnię tylną.

W obrębie całej sieci mniejszej w zależności od jej budowy tkankowej odróżniamy trzy części. Część górna, bardziej zbita (pars densa), dochodzi do części brzusznej przełyku i górnego odcinka krzywizny żołądka mniejszej. Część środkowa dochodząca do dalszej części krzywizny żołądka mniejszej ma utkanie szczególnie wiotkie (pars flaccida); prześwieca przez nią płat ogoniasty wątroby i guz sieciowy trzustki; zawiera ona włókna lewego nerwu błędnego. Obie części obejmujemy wspólną nazwą 1) więzadła wątrobno-żołądkowego (lig. hepatogastricum), choć część jego dochodzi również do przełyku jako więzadło wątrobno-przełykowe (lig. hepatooesophageum). Dolna część sieci mniejszej, 2) więzadło wątrobno-dwunastnicze (lig. hepatoduodenale), dochodzące do górnej części dwunastnicy, jest grube i kończy się z prawej strony i od dołu wolnym wklęsłym brzegiem, który w tym miejscu ogranicza otwór sieciowy. W wdęzadle wątrobno-dwunastniczym otoczone tkanką łączną przebiegają wszystkie twory, które wchodzą do wnęki wątroby i wychodzą z niej. Położenie ich jest tego rodzaju, że przewód żółciowy wspólny leży po stronie prawej, tętnica wątrobna, otoczona nerwami i naczyniami chłonnymi — po stronie lewej, żyła wrotna między nimi i nieco do tyłu.

Z powierzchni przedniej więzadła wąirobno-dwunastniczego wznosi się często fałd. który biegnie od pęcherzyka żółciowego do części zstępującej dwunastnicy lub też sięga dalej aż do okrężnicy poprzecznej jako 3) więzadło wątrobno-okrę-żnicze (lig. hepatocolicum). Z dolnego końca wolnego brzegu więzadła wątrobno-dwunastniczego występuje niejednokrotnie słabszy fałd, 4) więzadło dwunastni-czo- nerkowe (lig. duodenorenale), które kieruje się do przedniej powierzchni nerki prawej.

Podobne prace

Do góry