Ocena brak

Sieć jako struktura społeczna

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

Są to systemy i układy relacji międzyosobowych występujących w zbiorowościach społecznych, w które uwikłane są różne jednostki.

Sieć społ. ukazuje kształt struktury społecznej danej zbiorowości i występujące w niej podstawowe kanały komunikacyjne. Są to więc powiązania, które łączą ze sobą pozycje społeczne tworząc w ten sposób strukturę społeczną.

Struktura pojawia się wówczas, gdy pozycje są w ten sposób powiązane, że pełnione przez nas role w ramach jednej pozycji podlegają oddziaływaniu i same oddziałują na role pełnione w ramach innych pozycji.

Podobne prace

Do góry