Ocena brak

Sieć hydrograficzna Polski

Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011

Rzeka - woda płynąca w sposób ciągły lub okresowy, w korycie opadającym zgodnie z kierunkiem nachylenia terenu. Ujście a) deltowate morza śródkontynentalne (zamknięte)

b) lejkowate morza otwarte

zlewisko - obszar, z którego wszystkie rzeki spływają do jednego morza

dorzecze - obszar, z którego wszystkie rzeki dochodzą do rzeki głównej

dopływ - rzeka, która wpada do innej rzeki

system rzeczny - rzeka wraz z dopływami

reżim rzeczny (ustrój rzeczny) - przedstawia przebieg zasilania i stanów jej wody

dział wodny - granica między dorzeczami lub zlewiskami.

Najdłuższe rzeki:

§ Wisła

§ Odra

§ Warta

§ Bug

§ Narew

§ San

99,7% rzek ma zlewisko w Morzu Bałtyckim

0,2% - Morze Czarne

0,1% - Morze Północne

Największe rzeki w Polsce mają dorzecza asymetryczne, wynika to z nachylenia terenu (Niżu Środkowo - Polskiego) w kierunku płn. zach. Oraz kształtowania się rzeźby terenu w okresie wycofywania się lodowca.

Rzeki mają zasilanie śnieżno - deszczowe

- przez opady - latem

- przez śnieg - zimą

Kanały łączące rzeki:

§ Kanał Augustowski

§ Kanał Gliwicki

§ Kanał Bydgoski

§ Kanał Wieprzy i Krzny

jezioro - woda stojąca, wypełniająca obniżenie terenu

największa ilość jezior - Pojezierze Pomorskie

największe jeziora - Mazury

§ Śniardwy

§ Mamry

§ Łebsko

§ Dąbie

§ Miedwie

§ Jeziorak

§ Niegocin

§ Gardno

najgłębsze:

§ Hańcza

§ Drawsko

§ Wielki Staw

§ Czarny Staw

§ Wigry

§ Wdzydze

Typy jezior:

q rynnowe - np. Gopło, Hańcza, Wdzydze

q morenowe - np. Śniardwy, Mamry, Niegocin

q krasowe - Polesie Lubelskie (zapadanie się skał wapiennych

q starorzecze - wzdłuż największych rzek

q deltowe - przy deltach rzek

q przybrzeżne - np. Łebsko, Jarno (słone, powstałe w wyniku odcięcia dawnych zatok morskich)

q górskie - np. Morskie Oko, Wielki Staw, Czarny Staw - lodowce górskie

mokradła - tworzą się w miejscach zarosłych jezior, stanowią 4% powierzchni

Zbiorniki sztuczne:

§ j. Zegrzyńskie na Narwii

§ j. Włocławskie na Wiśle

§ j. Jeziorsko na Warcie

§ j. Otmuchowskie na Nysie Kłodzkiej

§ j. Turawskie na Małej Panwi

§ j. Goczałkowickie na Wiśle

§ j. Rożnowskie na Dunaju

§ j. Solińskie na Sanie

- cele turystyczne

- zbiorniki retencyjne

- do produkcji energii elektrycznej

- zaopatrzenie w wodę

Źródła mineralne - 4 regiony

v Sudecki - Świeradów Zdrój

- Lądek Zdrój

- Duszniki Zdrój

v Karpacki - Krynica

- Rabka

v Niecka Nidziańska - Busko Zdrój

v Kujawsko - Pomorski - Ciechocinek

- Kołobrzeg

Obszary deficytowe:

- Pojezierze Poznańsko - Kujawskie

- Wyżyna Śląska

- Roztocze

- Nizina Mazowiecka

- Nizina Podlaska

- Wyżyna Kielecko - Sandomierska

Nadwyżki:

- Karpaty

- Sudety

- Płn. część Pojezierza Pomorskiego, Mazurskiego

Podobne prace

Do góry