Ocena brak

Sieć dziwna

Autor /Karoline Dodano /18.01.2012

Charakterystyczną właściwością sieci dziwnej jest to, że tętnica dzieli się na większą ilość cieńszych gałązek położonych gęsto obok siebie i nieraz splotowato z sobą połączonych, które po krótszym lub dłuższym przebiegu znowu łączą się z sobą w jeden pień tętniczy. Twory tego rodzaju — tętnicze sieci dziwne — występują u licznych zwierząt: u człowieka w jednym tylko narządzie,, i tylko w postaci mikroskopowej, jako kłębki nerki. Naczynie doprowadzające (vas afferens) dzieli się na liczne pętle kłębka, a te łączą się znowu w naczynie odprowadzające (vas efferens). Naczynia doprowadzające i odprowadzające są typowymi naczyniami przedwłosowatymi; dopiero naczynie odprowadzające dzieli się na naczynia włosowate.

Unaczynienie zrazików wątroby  mogłoby być przykładem żylnej sieci dziwnej włączonej między żyłę wrotną a żyłę wątrobową. gdyby nie to, żc tutaj naczynie odprowadzające, ż. śnklzrazikowa, wiedzie nie tylko krew żylną z żyły w rotnej (doprowadzaną do sieci włosowatej zrazika przez żyły międzyzrazikowe), lecz również, choć w niewielkiej ilości, krew tętniczą (doprowadzaną z tętnicy wątrobowej przez tt. międzyzrazikowe). Jednak również w zrazikach wątroby sieć włosowata leży między dwiema żyłami.

Podobne prace

Do góry