Ocena brak

SIEBENEICHEROWIE, Siebeneycherowie, rodzina księgarzy i drukarzy krak.

Autor /jota11 Dodano /28.03.2012

SIEBENEICHEROWIE, Siebeneycherowie, rodzina księgarzy i drukarzy krak. XVI-XVII w.; protoplastą był Marcin, (zm. 1543), który przybył 1515 do Krakowa z Lubomierza (Śląsk); prowadził księgarnię, wydawał też gł. u H. Wietora (własnej drukarni nie prowadził) książki hebr. i w języku węg. (Lexikon J. Murmeliusa 1533); Mateusz, (zm. 1582), syn Marcina, drukarz i księgarz; przez małżeństwo z Elżbietą Szarffenbergerową, wdową po Hieronimie, stał się (1557) właścicielem znanej krak. oficyny po Macieju Szarffenbergu. Początkowo utrzymywał kontakty z obozem różnowierczym, m. in. drukował serię ulotnych pieśni, później specjalizował się w wydawaniu podręczników szkolnych (gł. gramatyka S. Zaborowskiego), a także kat. druków rei. (m. in. dzieła B. Herbesta, Postilla J. Wujka cz. 1-3 1573-75); wydał ogółem ok. 200 druków, w tym ponad 100 polskich. Syn Mateusza, jakub, (zm. 1604), wydał m. in. Kronikę polską J. Bielskiego (1597) i wiele pism jezuickich. Drukarnia przetrwała w rękach dziedziców do 1625.

SPKP (S. Korecki); A. KAWECKA- GRYCZOWA Z dziejów książki polskiej w okresie Renesansu, W. 1975.

Podobne prace

Do góry